Contact
Stichting Archeologie Maasland
Thorbeckestraat 101
5344 SM Oss
stichtingarcheologiemaasland@gmail.com
Website: www.stichtingarcheologiemaasland.nl
Rabobank: NL08 RABO 0122 7801 83
KvK: 17271363


Voor vragen of informatie:
stichtingarcheologiemaasland@gmail.com

Of via het bestuur van de stichting:

Piet van Lijssel (voorzitter)
Tel. 0412-631251
e-mail: pvanlijssel@hetnet.nl

Peter van Nistelrooij (penningmeester)
Tel. 0412-624858
e-mail: petervannistelrooij27@gmail.com

Hans Pennings (secretaris)
Tel. 06-10463762
e-mail: hanspennings.oss@gmail.com

Marja van den Broek (bestuurslid)
Tel. 0486-412163
e-mail: marja.vdbroek@ziggo.nl

Martien van Helvoort (bestuurslid)
e-mail: m.vanhelvoort39@gmail.com

Aanmelden vriend van SAM

Vindt u het leuk om u in te zetten voor de amateur-archeologie in de regio noordoost Noord-Brabant? Meldt u zich dan aan als vriend van de stichting. Stuur, na kennisneming van het huishoudelijk reglement en de statuten, een e-mail met uw contactgegevens naar:

stichtingarcheologiemaasland@gmail.com
onder vermelding van 'aanmelding vriend van SAM'Nuttige websites

De werkende mens is de historische kring voor Oss en houdt zich bezig met onderzoek, lezingen, excursies en andere activiteiten in Noord-Brabant.

Het Noordbrabants Archeologisch Genootschap vraagt aandacht voor het cultureel erfgoed in Noord-Brabant.

Erfgoed Brabant spant zich in voor het behoud en creatief benutten van het Brabants cultureel erfgoed.

Brabants heem is de overkoepelende organisatie voor 119 Brabantse heemkundekringen voor genealogie, archeologie, volkskunde, dialecten, monumentale zorg, historie, heemkunde, paleografie, lokale geschiedenis en oudheidkunde.

EDNA ( Elektronisch Depot voor de Nederlandse Archeologie ) beheert de digitale onderzoeksbestanden van de Nederlandse archeologen. Doelstelling is het duurzaam archiveren en kennis uitdragen.

Archeos is een website over de archeologie van Nederland van de prehistorie tot de middeleeuwen.

BAAC is regelmatig actief bij middeleeuwse opgravingen in Oss.

ARCHOL verzorgt opgravingen voor de Faculteit der Archeologie te Leiden en is regelmatig actief bij prehistorische opgravingen in Oss en omgeving.

Het Stadsarchief Oss is een gemeentelijke instelling die de regionale geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk wil maken. Dit gebeurt niet alleen door het beschikbaar stellen van archiefbronnen, maar ook door kleine tentoonstellingen, activiteiten en educatieve projecten. Het Stadsarchief maakt deel uit van Museum Jan Cunen en de gemeente Oss.


Sponsors

Gemeente Oss

Prins Bernhard Cultuurfonds N-Br

Gemeente Bernheze

Gemeente Maasdonk