Activiteiten

Excursie IMC Basis Oss van Hertogin Johannaschool naar het vorstengraf

Van techniek tot archeologie, van nieuwe rotonde tot historisch Monument Vorstengraf... groep 7 en 8 van Basisschool Hertogin Johanna - locatie A zijn inmiddels echte kenners wanneer het gaat om het kromme zwaard van Oss! Veel dank aan Piet van Lijssel van Stichting Archeologie Maasland die zijn enorme kennis van archeologie in en rondom Oss met ons wilde delen tijdens de rondleidingen vandaag! En wat een mooie afsluiting om even te mogen voelen hoe zwaar het zwaard in rechte vorm is; heel anders dan de kromme replica van Stadsarchief Oss. We zullen niet meer vergeten dat Oss deze bijzondere geschiedenis rijk is!


`
Workshop 'Oss in de Romeinse tijd'

De bedoeling van de TBL-dag Klassieken is verbanden te leggen met wat de leerlingen in de klas leren en wat je in de praktijk kunt doen. En wat is er nog te zien van de Romeinse tijd in Oss. In het SAM onderkomen ontvingen we 64 gymnasiumleerlingen uit klas 1 van het Hooghuis TBL. In groepjes van 16 leerlingen werd er informatie gegeven over de Romeinen in Oss en omgeving. Zo vertoonde Piet van Lijssel een film over de opgravingen in Ussen en gaf hij tijdens de film uitleg van de archeologische werkzaamheden.

Bij Peter van Nistelrooij gingen de leerlingen zelf aan de slag. Ze konden met echte oude scherven in hun handen ervaren wat een archeoloog uitvoert. Een gedeelte van het determineren is het sorteren van de scherven in vier tijden in ons geval Brons-, IJzer-, Romeins- en Middeleeuwse tijd. Andere leerlingen puzzelden met behulp van plakband de scherven van een bloempot tot een geheel. Het dendrologisch onderzoek wat door archeologen veel wordt gebruikt konden de leerlingen zelf ervaren door in de jaarringen van een eikenboom te tellen.

Ook werd uitleg gegeven over de vier enorme tufstenen die in de SAM huisvestiging liggen. Het zijn vier flinke stukken van de grootste Romeinse tempel uit Nederland. Het is verbazing- wekkend dat deze tempeldelen vlakbij in de buurt, namelijk in Maren-Kessel gevonden zijn. De sfeer was goed, de leerlingen en wij hebben van de TBL-dag genoten.Eerste veldloop dag

Op 26 maart 2011 hebben we de eerste veldloopdag georganiseerd. De weersomstandigheden waren prima, niet teveel zon en een beetje regen. Met dit weertype zijn de scherven heel goed zichtbaar.

Met 8 mensen hebben we een veld met als toponiem de Honing in Teefelen belopen. Allereerst hebben we volgens instructie van Richard Jansen, vakken van 10 x 10 meter uitgezet. Om de 10 meter zijn we toen het veld over gelopen. De vondsten gevonden over een lengte van 10 meter zijn in een plastic zakje gedeponeerd. Op deze manier zie je om de tien meter een zakje op het veld liggen.

De coördinaten van de vele genummerde zakjes zijn vervolgens met de GPS vastgelegd. De vondsten van elk zakje worden later in ons clubhuis schoongemaakt en gedetermineerd. Er zijn scherven gevonden uit de ijzertijd, Romeinse tijd en de middel- eeuwen. Door nu de tijdsperioden van alle vondsten per zakje in de computer op te slaan is het mogelijk te selecteren op een tijdsperiode. Op deze wijze kunnen we de spreiding per tijdsperiode over zichtbaar maken. Het was een gezellig en interessant samen zijn op de akker in Teefelen.Workshop 'Romeinen in het Maasland'

Op 21 januari werd er een drietal workshops voor het Hooghuis TBL gegeven waaraan 44 leerlingen, van klas 1 tm 5, deel hebben genomen.Opgravingen

Verrassingen rond klooster JMJ te Ravenstein

In 2019 heeft BAAC een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in opdracht van Mooiland Vastgoed rond klooster JMJ aan de Kasteelse Plaats in Ravenstein. Het klooster wordt omgebouwd tot appartementencomplex.Op deze locatie lag vroeger een deel van de voorburcht van het kasteel van de heren van Ravenstein. Tijdens het onderzoek zijn sporen uit de 17e tot en met ... Lees meer >>


Huis Maasakker: Verdwenen maar niet vergeten

In het kader van het project Meanderende Maas zal er in het gebied dat ingesloten wordt tussen Megen en Dieden, dode Maasarm en de Maas natuurontwikkeling plaats gaan vinden. Het open, glooiende grasland, zo karakteristiek voor de Maaskant, zal deels worden afgegraven t.b.v.kleiwinning. In dit gebiedje lag de Heerlijkheid Maasakker en een deel van de Heerlijkheid Dieden. ... Lees meer >>


Archeologisch onderzoek Elzendreef te Geffen

Op 21 - 23 december 2020 heeft er een archeologisch proefsleuvenonderzoek op de Elzendreef in Geffen plaats gevonden. Het is een ca. 1,5 hectare groot landbouw gebied ten westen van Geffen waar een nieuwe wijk wordt gebouwd. ... Lees meer >>


Archeologisch onderzoek Windmolenpark Elzenburg-De Geer te Oss

In het kader van de geplande bouw van zeven windmolens heeft ADC ArcheoProjecten tussen 25 en 28 november 2019 en op 28 oktober 2020 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied Elzenburg - De Geer te Oss. ... Lees meer >>


Archeologisch onderzoek Oude Baan te Geffen

In begin (14 februari) en eind (28 oktober) 2020 heeft er gravend archeologisch onderzoek plaats gevonden aan de Oude Baan in Geffen. De archeologische begeleiding door middel van proefsleuven is op huisnummer 10 door Bodac en op nummer 4 door Transect uitgevoerd. De onderzoeken vonden plaats omdat ... Lees meer >>


Archeologisch onderzoek Kapelstraat te Lith

Op 6 november 2020 heeft er een archeologisch geofysisch onderzoek op een terrein aan de Kapelstraat te Lith plaatsgevonden. Het onderzoek had als doel op non- destructieve wijze de restanten van de Middeleeuwse kapel terug te vinden. ... Lees meer >>


Archeologisch onderzoek, Heesterseweg Geffen

Op 23 juni 2020 heeft Econsultancy BV in opdracht van NAS Geffen BV een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Heesterseweg 43 te Geffen. Op de parkeerplaats was een kantoor uitbreiding gepland ... Lees meer >>


Muurresten in de Walstraat Ravenstein

In 2019-2020 werd in het oude vestingstadje Ravenstein werd op verschillende plaatsen aan het waterleidingnet gewerkt. Op 15 april 2020 lag een deel van de Kolonel Wilsstraat en de Walstraat open. Er werden muren van baksteen aangetroffen ... Lees meer >>


Opgraving Laagstraat 58 Deursen-Dennenburg

Tussen 11 mei 2017 en 1 maart 2018 heeft Bodac BV een archeologisch proefsleuvenonderzoek, een archeologische begeleiding en een vlakdekkend onderzoek uitgevoerd binnen het plangebied Laagstraat 58 in Deursen-Dennenburg ... Lees meer >>


Archeologische begeleiding aanleg poel VanTosse

Op verzoek van de heer Henk Smouter, projectcoördinator van Werkplaats NLC van Landschapsbeheer Oss, is Hans Pennings, lid van het bestuur van Stichting Archeologie Maasland, op maandag 16 maart 2015 aanwezig geweest op het terrein van Tuinderij VanTosse ... Lees meer >>


Parkeerterrein Padi-hoeve

In de week van 23 - 27 mei 2011 is het parkeerterrein bij het voormalige chinees restaurant Padi-hoeve door het opgravingsbedrijf ARCHOL BV nader onderzocht. Er zijn diverse aardewerkvondsten ontdekt en het bekende greppel systeem Westerveld was weer zichtbaar gemaakt.


Joodse begraafplaats Geffen

Begin 2011 is er door de Heemkunde werkgroep "Vladerack" uit Geffen een niet-destructief onderzoek uitgevoerd. SAM heeft daarbij geassisteerd.


Onderzoek gracht kasteel Oijen

Bij het kasteel van Oijen zijn de voorbereidingen gestart voor het uitbaggeren van de kasteelgrachten. Begin 2011 heeft SAM de gelegenheid gehad om onderzoek te doen naar het opgebaggerde grachtdepot ... Lees meer >>


Vita Nova fase 3 Oss

Maandag 13 december 2010 begon de firma BAAC met een opgraving op de locatie van Vita Nova aan de Begijnenstraat in Oss ... Lees meer >>


Venezia Oss

In de eerste week van oktober 2010 was de opgraving van het oude Osse raadhuis ter plaatse van het ijskiosk Venezia te bezoeken.