2020 - Archeologisch onderzoek aan de Heesterseweg in Geffen

Op 23 juni 2020 heeft Econsultancy BV in opdracht van NAS Geffen BV een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Heesterseweg 43 te Geffen. Op de parkeerplaats was een kantoor uitbreiding gepland. SAM, Peter van Nistelrooij, was ter observatie aanwezig en indien nodig Econsultancy mee te helpen met de werkzaamheden. Econsultancy had al eerder een bureau- en booronderzoek uitgevoerd en daaruit was de conclusie dat er een proefsleuf aangelegd zou worden. Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting zoals vermeld in het bureau- en booronderzoek. Bij aankomst was de proefsleuf al grotendeels getrokken.

In de proefsleuf bevond zich één spoor, namelijk een greppel. De greppel is op basis van de historische kaarten ge├»nterpreteerd als perceelscheiding. Deze bevindt zich op de kaart van 1817 en wordt in de jaren '50-'60 van de vorige eeuw gedempt. In de greppel bevond zich slechts één vondst, namelijk een fragment van een pijpenkop. Deze kan niet specifieker worden gedateerd dan de 18e- 19e eeuw. De greppel wordt gedateerd uit de Nieuwe Tijd. Het is niet altijd raak en ik kon ter plaatse niet veel betekenen voor Econsultancy, het resultaat was mager en ik was dan ook snel weer weg. Het resultaat van een proefsleuvenonderzoek is een rapport met een waardering en een advies waarmee aan de hand een beleidsbeslissing genomen kan worden. Volgens de waardering op KNA voorgeschreven wijze krijgt de site een lage waardering en is niet behoudenswaardig. Het advies van Econsultancy is daarom dan ook om het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling en is vervolgonderzoek niet noodzakelijk. Het definitieve selectiebesluit zal worden genomen door de bevoegde overheid, de gemeente Oss.

Voor meer informatie:

Econsultancy-rapporten 12.122.002 en 12.12.2003